Les llibertats del consumidor

La desregulació dels horaris comercials establerts no és una demanda dels ciutadans.

L’article del senyor Jaime Sabal publicat a El Periódico el dia 5 de gener ( El mite dels horaris comercials) començava així: “Un principi fonamental que regeix en tota societat moderna és que els ciutadans han de gaudir de les més àmplies llibertats i que aquestes han de ser coartades només quan quedi justificat que és necessari per el benefici de la comunitat en general”. Compartim plenament aquest raonament, podem definir la llibertat com la capacitat d’elegir de l’ésser humà. En aquest sentit, parlar de la capacitat d’elecció en termes comercials, seria parlar de la llibertat del consumidor de poder escollir on i quan fer les seves compres.

En el cas del quan, Catalunya gaudeix d’una obertura setmanal de 72 hores. És a dir, els comerços poden obrir diàriament 12 hores. És a dir, els comerços poden obrir diàriament 12 hores dins de la franja de 7 a 22 hores. A més de vuit festius d’obertura comercial autoritzada fixats per la Generalitat i dos festius que poden ser assenyalats pels municipis declarats turístics a efectes comercials, i hi ha excepcions per a certs sectors que poden obrir tots els festius, És a dir, el 22% del comerç pot obrir qualsevol dia de la setmana.

En el cas de l’on, Catalunya segueix caracteritzant-se per una àmplia varietat i riquesa comercial, constituïda per la convivència de tots els formats comercials, i sembla que aquest sistema funciona, i no ho diuen els comerciants, sinó els mateixos consumidors. Els turistes valoraven, el 2013, l’oferta comercial de Barcelona amb un 8,6 sobre 10 i la seva relació qualitat-preu, amb un 8,26 segons dades de Turisme de Barcelona, a més de ser designada com una de les millors ciutats d’Europa per fer compres, segons The Globe Shapper Index.

Si parlem de llibertats, també s’ha d’esmentar la llibertat i el dret que els ciutadans d’un país desenvolupat con Catalunya han de tenir a la conciliació de la vida familiar i laboral. A Catalunya hi ha 94.982 botigues dedicades al comerç al detall, de les quals el 90% són petits comerços familiars, que donen feina a prop de 325.000 persones ( entre autònoms i treballadors assalariats), sent la primera empresa en termes d’ocupació de tot Catalunya. En aquest sentit, el diumenge ha de continuar sent un dia de conciliació familiar i laboral per poder disfrutar amb els nostres fills, familiars i amics.

Si entenem que la llibertat el consumidor passa per poder anar a comprar els diumenges, per què la llibertat no passa per poder anar als bancs? O recórrer a l’administració? O poder anar al metge de família aquest dia? O agafar el metro i l’autobús amb la mateixa freqüència? Si considerem que els consumidors en general, de qualsevol producte o servei, tenen llibertat únicament quan decideixen quan anar a comprar, per què els defensors d’aquesta llibertat no la sol·liciten per a tota mena de sectors?

La desregulació dels horaris comercials no és un factor demanat pels consumidors, sinó una necessitat creada per determinats formats i operadors comercials com a fórmula depredadora de la competència. El baròmetre del CIS d’abril de 2011 assegurava que el 87,5% del espanyols

consideren que la regulació d’horaris comercials ( vigent en aquell moment) afectava “poc” o “gens” els seu hàbits de compra. Un estudi recent d’Esade i la Fundació Barcelona Comerç indicava que el 70% de barcelonins estaven “ satisfets” o “molt satisfets” amb la regulació horària de la Generalitat. Finalment, el professor Sabal considera en el seu article que … la verdadera causa d’aquesta normativa és que la gran majoria de comerciants no desitja l’ampliació d’horaris, perquè, efectivament, per sobreviure segurament haurien de treballar més o contractar empleats. He de dir que els propietaris de petits comerços, molts dels quals obren més de 10 hores diàries, treballen més de 60 hores setmanals, de manera que no sembla que el fet de “treballar més” sigui un problema per ells, perquè ja ho fan. Tampoc ho seria segurament contractar més persones, en el supòsit que fos cert que obrint més hores les vendes augmentessin en igual proporció.

La comunitat de Madrid té horaris desregulats des de fa anys, i el cert, és que en aquesta regió, segons l’INE, les vendes han disminuït de mica en mica els últims anys, així com el seu nivell d’ocupació, mentre que a Catalunya han augmentat. Usem el terme llibertat per defensar els drets dels consumidors i ciutadans , i deixem d’usar-lo per referir-nos a una desregulació estatal més del nostre sistema de convivència.

Miguel Angel Fraile
Secretari general de la Confederació de Comerç de Catalunya

Anuncis

De model i de rebaixes

Ara si, ja hi ha rebaixes a tots els comerços. Uns, però, ja les van començar uns dies abans, en una conseqüència més del conflicte legal que mantenen els governs espanyol i català sobre la legislació comercial. La llei catalana, suspesa pel Tribunal Constitucional, preveu dos períodes de rebaixes l’any. Per a l’hivern, la data d’inici sempre havia estat l’endemà de Reis. En canvi, la norma espanyola -en vigor per defecte- permet fer i anunciar rebaixes quan el comerç vol. Enmig del contenciós, alguns establiments, i sobretot cadenes comercials, van decidir començar les rebaixes el diumenge abans – en un altre conflicte obert, aquests dels diumenges.
El problema de fons és les competències, per aquella dèria d’anar-nos imposant el cafè per a tots. En aquest cas, a més, per qüestionar el model comercial propi de Catalunya, recosit per acontentar diferents contrapesos en joc, i amb el petit botiguer sempre com a actiu més feble. Ara, en aquest joc d’interessos, tots legítims, ha estat bo de veure qui ha apostat per mantenir-se fidel a la legislació catalana, malgrat trobar-se en stand by, i que ha preferit tirar pel dret.
Si a tot plegat, s’hi barregen els diferents eufemismes amb què, des de fa temps, s’emmascaren les rebaixes -digues-li descomptes especials, digues-li oportunitats- benvinguda la confusió general, tant per al sector com per als consumidors.

Miquel Erra
El 9 nou (divendres, 9 de gener de 2015)

¿Quién defiende –realmente- el comercio local?

Un buen liderazgo público debería ser capaz de evitar que la globalización aplaste el comercio local con la inagotable llegada de grandes marcas y empresas globales a la ciudad. Un buen liderazgo público debería ser capaz, por la tanto, de aprovechar las oportunidades de la globalización para impulsar la economía ciudadana y el comercio local  

Podemos constatar que ese liderazgo brilla, en muchos casos, por su ausencia. Especialmente cuando observamos como los gobiernos locales compiten entre ellos para atraer, como sea, a cualquier empresa global que se preste mínimamente interesada. Como si fueran controladores aéreos de las grandes marcas globales éstos se afanan, incluso, en dar todo tipo de facilidades para que su aterrizaje sea cómodo y placentero. Se acostumbra a justificar de acuerdo al principio de la libre competencia aún cuando es evidente que dejar al comercio local solo ante el peligro no es para nada apostar por el mercado libre sino justamente lo contrario: permitir la eliminación de competidores locales para que las empresas globales campen a sus anchas. Supone, en definitiva, eliminar la libertad de los consumidores y condenar al cierre, lento y progresivo, del comercio local. 

Cualquier persona con sentido común, sabe o puede entender que una pequeña librería no puede competir con una multinacional del libro, que una pequeña tienda de ropa no puede competir con una empresa global de la ropa, que una pequeña charcutería no puede competir con un centro de alimentación. El precio, la capacidad financiera, las facilidades de pago, la capacidad de influencia para crear marcos regulatorios favorables, etc hacen inviable esa competencia de modo que apelar a ella es, simplemente, una falacia. No existe competencia, no existe capacidad para competir. Por mucha inventiva que se aplique, por mucha creatividad, por mucha especialización, en éstas condiciones, el destino está escrito para el pequeño comercio: el cierre a corto, medio o largo plazo.  

Una economía ciudadana, sin embargo, necesita el comercio local. No puede renunciar a él porque el comercio local construye ciudad. Aunque pueda ser pequeño en términos económico-financieros respecto a las grandes marcas, su aportación de valor ciudadano es mucho mayor: respecto a su cohesión social, al equilibrio entre barrios, al fomento de la producción local, de Km 0, etc.  No se trata de demonizar las grandes marcas globales, ni de impedir que participen en el mercado. Se trata, “simplemente” de crear condiciones justas donde lo local también pueda competir, también pueda existir, de acuerdo al más elemental principio de libertad de elección, de condiciones de igualdad para la libre competencia y de acuerdo con el principio de una economía realmente ciudadana. 

Por todo ello, para que en una economía ciudadana el comercio local pueda existir -y sobrevivir al enorme impacto de las grandes marcas- deben tomarse medidas drásticas y orientadas a resultados. No es suficiente repetir hasta la saciedad eslóganes paternalistas del tipo “Todos con el comercio local” mientras siguen aterrizando más y más empresas globales. Si realmente se quiere fomentar el comercio local el objetivo debe ser tratar de conseguir que el pastel (la cuota de  mercado) quede mucho más repartido. Cualquier proyecto, por lo tanto, que pretenda promover el comercio local debe estar vinculado a objetivos. De éste modo los ciudadanos puedan valorar posteriormente su grado de cumplimiento y, en consecuencia, la capacidad de liderazgo de sus gobiernos locales en éste ámbito.

Pero para conseguir estos objetivos ya no nos sirve un liderazgo público basado en la autoridad jerárquica, aunque este aún siga bien presente en muchos territorios. Ni un liderazgo perplejo ante el tsunami globalizador. El mundo en el que ya que estamos inmersos (líquido, complejo, tecnológico, colaborativo o como queramos llamarlo) requiere liderazgos, por un lado, relacionales e inteligentes. En su sentido más literal, que sean capaces de interrelacionar recursos, crear sinergias, movilizar los activos de la ciudad. No solo aquellos que dependan orgánicamente de la administración sino todos aquellos que haya disponibles con el objetivo de impulsar una economía ciudadana. Se requiere, por lo tanto, un liderazgo público claramente decidido a impulsar el comercio local, con un proyecto de ciudad futuro que actúe sobre las dinámicas presentes, las positivas y las negativas. Un proyecto político urbano, configurado a partir de documentos políticos no retóricos, que definan compromisos e instrumentos concretos, con indicadores y objetivos numéricos claros para todos. Como nos recuerda Jordi Borja, “el urbanismo es ante todo una dimensión de la política. Y su objetivo es garantizar el acceso por igual a todos los ciudadanos de los bienes y servicios que ofrece la ciudad”. 

Roger Sunyer
Profesor en La nueva economía urbana en el programa de posgrado en Gestión de la Ciudad.

Font: Blog de Gestión de la Ciudad y Urbanismo

Declaració del comerç català en defensa del model propi del país

Entrega de la declaració en defensa del model català de comer

Les entitats Confederació de Comerç de Catalunya, PIMEC Comerç, Unió General de Treballadors, Comissions Obreres, Associació Catalana de Municipis i Comarques, Federació de Municipis de Catalunya, Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya (CEDAC), Associació Catalana de Supermercats i Distribuïdors (CAT-DIS), Federació Provincial d’Empresaris del Comerç de Lleida (FECOM), Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, Fundació Barcelona Comerç, Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa (CECOT), Consell General de Cambres de Catalunya, Col·legis d’Agents Comercials de Catalunya, Asociación Nacional de Centrales de Compra y Servicios (ANCECO), Comertia, Associació de Mercats Municipals, Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona, Barcelona Oberta, Fundació Comerç Ciutadà, Confederació Catalana d’Associacions de Marxants, Unió de Venedors Ambulants, davant la política recentralitzadora imposada per l’actual Govern de l’Estat que, en matèria de comerç, promou la desregulació i amenaça l’equilibri de formats, el comerç urbà, la transparència en el mercat i la conciliació de la vida laboral i familiar de les persones que treballen al sector
MANIFESTEM:

  1. Refermem la voluntat de tenir un model comercial propi de Catalunya, que es configura a través de les seves institucions d’autogovern i mitjançant el diàleg i la construcció de consens entre les parts implicades.
  1. Rebutgem la creixent intromissió de l’administració central en el model comercial català, amb la voluntat de desnaturalitzar-lo fent un ús abusiu de la regulació bàsica i una concepció errònia de la unitat de mercat. Defensarem el nostre model davant el Tribunal Constitucional.
  1. Assumim el model comercial configurat per la legislació catalana impugnada i fem una crida a tots els establiments comercials de Catalunya a aplicar-la i adherir-se així al pacte social i econòmic que aquesta legislació configura.
  1. Acordem que les modificacions del model comercial català han de produir-se, quan calguin, mitjançant el diàleg i el consens de les parts i han de quedar recollides exclusivament en la legislació pròpia de Catalunya.