Bloc "Seguint el fil de l'auca"

El comerç sensorial: les olors, els colors i la música

Anuncis

 

 
Breu introducció: el món dels sentits en el comerç
Vivim en un món en contínua evolució, on la ciència avança amb pas accelerat i ens permet descobrir aspectes del nostre cos i de la nostra conducta que fins fa poc eren impensables.

Aquests coneixements poden condicionar en gran mesura els nostres hàbits de conducta. El comerç no en queda exempt, i entre sociòlegs, experts en publicitat i màrqueting, i científics de diversa índole, se sap com influenciar en els processos de compra a través dels sentits. La vista, l’olfacte i l’oïda intervenen en qualsevol procés de decisió de compra; per aquest motiu cada vegada més comerços es nodreixen dels  avenços de la ciència per tractar d’incrementar les seves vendes: el màrqueting sensorial està cada cop més present als establiments comercials. Com a exemple destacat, podem assenyalar Muzak, una corporació creada el 1928.

La seva oferta consisteix a proporcionar bandes sonores per a diferents tipologies de negocis, comerços i ambients de treball. Amb el pas dels anys, el servei, que ha evolucionat notablement, s’ha basat en estudis que constaten de manera fidedigna com la música influeix en les nostres emocions. Les nostres conductes, els moviments físics, la velocitat en què masteguem i la capacitat de raonament són condicionats per aquesta. Els clients dels establiments que utilitzen el fil musical Muzak dediquen un 18% més de temps a les compres i realitzen un 17% més d’adquisicions. D’un temps ençà sembla confirmar que la utilització de música lenta en un comerç de congelats fa augmentar-ne les vendes. D’altra banda, en comerços de moda amb colors cridaners o roba més econòmica és habitual trobar música de discoteca a un volum elevat. D’aquesta manera el client està menys temps a l’establiment i passa més desapercebuda la qualitat del producte.

El màrqueting sensorial

Actualment trobem altres companyies com Cabero Music and Consumer Experience Company. El seu servei de música “a la carta” se serveix via satèl·lit per ordinador i, en funció de les necessitats o els objectius prèviament establerts, s’introdueixen variables al terminal de l’ordinador. Aquesta funció la desenvolupen els encarregats de les botigues, segons el nombre de visitants, l’edat de la clientela o la qualitat de la roba.

D’altra banda, al color també se li atribueixen nombroses qualitats que fan que influeixi en la compra, ja que incideix en la conducta del consumidor en funció de les sensacions que un determinat color transmet, cosa que condiciona notablement les conductes de compra. Per exemple, el verd es recomana per a llocs que vulguin transmetre tranquil·litat: biblioteques, parcs de jocs infantils, etc, però no és recomanable en restaurants, perquè la sensació de sacietat s’obté abans i el client demana menys plats.

En l’actualitat, aquesta nova faceta del comerç està àmpliament implementada en les grans cadenes de comerç, les quals, per tal de diferenciar-se com a marca, a banda del logotip personalitzat, procuren ser identificades amb un estil de música concret i unes olors, moltes vegades, dissenyades especialment per la cadena en qüestió, amb la qual cosa s’aconsegueix que el client relacioni l’olor amb la marca.

Experiència d’èxit: el cas de Franchessca se va de compras

Els petits comerços ja fa algun temps que estan implementant el màrqueting sensorial als seus establiments. És el cas del comerç de moda femenina i complements “Franchessca se va de compras”, que es troba a la localitat de Calahorra (La Rioja) i està dirigit a dones de mitjana edat i amb cert poder adquisitiu. El que diferencia aquesta botiga de les altres del mateix sector és que és un petit París a Calahorra. La propietària de l’establiment viatja contínuament a la capital francesa, on compra tot el material d’última tendència i amb una gran denotació de glamour: un estil xic parisenc.

Conscient de les innovacions en el món sensorial aplicat al comerç, la botiga utilitza les sensacions per crear una atmosfera de relaxació, tranquil·litat i exclusivitat. Alguns dels conceptes que contribueixen a aquest estil són la decoració parisenca de la botiga i els colors rosa, blanc i negre, que transmeten a les clientes un estat de feminitat, exclusivitat, delicadesa i glamour. L’olor és un altre concepte fonamental de l’establiment: la botiga compta amb un aparell d’olor que va canviant el perfum de manera automàtica cada certs minuts. Situat estratègicament a la porta d’entrada, atrau inconscientment les futures clientes. Atès que l’oïda és també un sentit aplicat al comerç, la botiga disposa d’un canal amb música sense interrupció. El gestiona una empresa denominada Musican: tot es fa per Internet i per mitjà d’un descodificador; consta de 6 canals diferents i s’escull un o altre en funció de les necessitats, del tipus de client que en aquell moment hi ha a la botiga o del temps que faci, entre altres variables.

Tots aquests aspectes contribueixen que “Franchessca se va de compras” sigui un establiment on les clientes s’emproven roba o complements tranquil·lament, envoltades d’una atmosfera càlida i captivadora en tots els sentits. D’aquesta manera les vendes s’incrementen.

Article e-Comerç / Diputació de Barcelona

Anuncis

Anuncis