Bloc "Seguint el fil de l'auca"

Diguem NO a la liberalització dels horaris comercials

Anuncis

Avui hem sabut que el Govern espanyol tira pel dret en matèria d’horaris comercials i dinamita el nostre model comercial català a través d’una agressiva ampliació dels horaris (de72 a 90 hores setmanals), de passar a tenir 10 festius d’obertura (en l’actualitat 8) i d’una llibertat d’horaris en les zones turístiques.

Notícia d’avui publicada a La Vanguardia:

El que cal saber és que el consum i la renda familiar disponible no augmentaran a causa de l’ampliació dels horaris comercials. En un escenari hipotètic de desregulació d’aquests, la renda familiar actual es repartirà, en lloc de en sis dies, en set dies, decantant el consum al cap de setmana en el qual les grans superfícies gaudeixen d’una posició dominant.

Que la desregulació dels horaris, lluny de crear ocupació estable i de qualitat, destruirà milers de llocs de treball al teixit comercial de proximitat. La desaparició dels nuclis i eixos comercials urbans comportarà l’aparició de nous problemes als municipis catalans, entre ells el de la inseguretat ciutadana i el trencament de la cohesió social.

Que els horaris actuals ja són amplis i permeten, d’una banda, que les persones consumidores puguin planificar les seves compres amb un gran marge de maniobra, i, d’una altra, que els comerciants puguin fixar lliurement l’horari comercial més pertinent segons el seu tipus de negoci.

Que els horaris actuals permeten la conciliació de la vida laboral i familiar gràcies al manteniment del diumenge com a dia de descans.

Que l’activitat turística no pot ser utilitzada com a excusa per permetre l’obertura generalitzada en diumenges i festius; a més, la declaració de l’excepcionalitat turística d’aquells municipis que demanen aquest reconeixement s’ha d’ajustar, en tots els casos i sense cap tipus de concessió, al compliment dels requisits i del procediment que estableix la normativa vigent, una normativa desenvolupada perla Generalitatde Catalunya en exercici de la seva competència exclusiva en matèria de turisme.

Anuncis

Anuncis